MTS tarife

Cena mesečne naknade 699 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 499 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti 100
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) nema
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni 100
Internet 250 MB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 1.049 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 649 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti 200
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) nema
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni 200
Internet 500 MB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 1.499 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 849 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti 300
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) nema
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni 300
Internet 1 GB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 1.999 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 1.099 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti neograničeno
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) 100
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni neograničeno
Internet 3 GB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 2.999 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 1.699 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti neograničeno
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) 200
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni neograničeno
Internet 6 GB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 4.999 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 2.399 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti neograničeno
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) 300
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) nema
SMS nacionalni neograničeno
Internet 12 GB
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena mesečne naknade 7.999 dinara
Povoljnija naknada (12/24m) bez uređaja 3.999 dinara
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti neograničeno
m:tel minuti (Crna Gora i BiH) neograničeno
m:tel roaming internet (Crna Gora i BiH) neograničeno
SMS nacionalni neograničeno
Internet 1000 GB
Tarifni interval 60+60; 1 KB